Automobilklub Wielkopolski - prace nad stroną internetową

Dla Automobilklub Wielkopolskiego została stworzona nowa szata graficzna strony internetowej. 

- Prawie dziewięćdziesiąt lat historii, ponad 4000 rejestrowanych członków, w tym kilkuset aktywnych, blisko 100 osób zatrudnionych – to oczywiście najbardziej zwięzły, aktualny obraz naszego stowarzyszenia - Automobilklubu Wielkopolski z atrakcyjnymi obiektami z Torem „Poznań” na czele. To wielkie wyzwanie do działania. Działania przynoszącego przede wszystkim zadowolenie członkom klubu, ale także zmotoryzowanym Wielkopolanom. Tak realizowana misja ma sprawiać by wstępowanie w nasze automobilowe szeregi było honorem i sprawiało radość z bycia członkiem Automobilklubu Wielkopolski.

Klub jest otwarty na pomysły, chęć do pracy, działanie i to zarówno w sferze sportu, turystyki, ratownictwa drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i aktywności gospodarczej. Bo oblicze klubu tworzą i członkowie i działacze, a Zarząd Klubu nie tylko współkieruje klubem, ale także uczula na odpowiedzialność za wspólne klubowe dobro.

Automobilklub Wielkopolski popularyzuje rozwój wszelkiego sportu motorowego na Torze „Poznań”, turystyki poprzez organizowanie rajdów popularnych i nawigacyjnych, zlotów caravaningowych. Propaguje też bezpieczeństwo w ruchu drogowym organizując w tym celu między innymi szkolenia ratowników drogowych. Klub służy także pomocą zmotoryzowanym udzielając porad w klubowej poradni oraz pomaga poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 

Nie zapominamy o naszej bogatej historii. Należną troską otaczamy dobro kultury narodowej, czyli zabytki motoryzacji wspierając indywidualne przedsięwzięcia oraz utrzymując Muzeum Motoryzacji. Historia to także ludzie. Cenimy i szanujemy naszych działaczy-seniorów. Chcemy, aby czuli, że ich wspieramy.
 

Jako klub motorowy dokładamy wszelkich starań, by być szanowanym w mieście, regionie i kraju, by kojarzyć się jednoznacznie, jako godny reprezentant każdego zmotoryzowanego Wielkopolanina i rzetelny partner dla władz miasta i województwa.